Tjänster

För ett ökat välmående

Psykologisk behandling
En behandling som kan användas mot en rad olika besvär. Kan reducera bland annat stress, nedstämdhet, sömnproblem och bidra till förändringar i beteende samt tankar. Jag är psykologspecialist med inriktning på psykologisk behandling. I den här behandlingen utgår jag ifrån perspektivet att se helheten hos människan. Tillsammans hittar vi verktyg för att du ska kunna ta dig igenom hinder samt svårigheter för att kunna upptäcka din potential. Denna behandling fungerar både för enskilda individer men också för par med relationsproblem. 

Naturbaserade interventioner
Naturen är fylld med energi som kan bidra med gott till oss människor. I den här behandlingen ligger fokus på att stärka psykisk hälsa med hjälp av naturens kraft. Behandlingen utförs antingen i en tillrättalagd natur alternativt i den vilda naturen.

Friluftsterapi
En upplevelsebaserad behandling där naturen i samspel med människan plockar fram och stärker såväl den psykiska som fysiska hälsan. Friluftsterapi är både individuellt och i grupp där friluftsliv kombineras med terapi. Här öppnar vi upp alla våra sinnen. Mötena kan skilja sig från varandra, ibland innehåller de fysiska aktiviteter och övningar medan det andra gånger kan vara ett samtal eller simpel yoga.

Målsättningen är att du ska lyckas finna inspiration, kraft och hälsosamt kunna prioritera mellan aktiviteter och vila. Med friluftsterapi lär du dig skapa balans i vardagen och en ökad medvetenhet.

Skogsbad
Följ med och ”bada” i naturens sinnesintryck, här lägger vi görandet åt sidan för att öppna upp alla våra sinnen och kliva in upplevandets värld. Skogsbad är ett kravlöst vistande i naturen där du använder alla dina sinnen. Lugna ner kroppen och hjärnan genom att låta dofter, ljud och känselintryck påverka dig positivt.

Under ett skogsbad tar vi en lugn promenad där vi stannar upp och bara upplever naturen med våra sinnen. Varje träff har olika teman där vi utforskar naturen på olika sätt. Vi utför övningar, samtalar och reflekterar. 

Skogsbad är perfekt för dig som strävar efter en djupare kontakt mellan dig själv och Moder Jord. Naturen finns runtomkring oss och bara väntar på att vi ska lära oss och ta in dess kraft. Den här behandlingen ger oss möjligheten att upptäcka nya insikter och upplevelser. Finns både tillgängligt för grupp och individuellt. 

Boka tid
Här kan du läsa mer om mina tjänster och skicka en bokningsförfrågan. Tveka inte på att höra av dig om du har några frågor eller funderingar. Jag ser framemot att få vara en del av din resa mot ett bättre välmående.

Vill ni veta mer?